Замъкът с грамота от ООН за развитие на туризма в Черноморския регион