Условия за закупуване на билети онлайн

Условия за закупуване на билети онлайн

Резервации
Продажбата на предлаганите в “Замъкът” туристически услуги се осъществява въз основа на подадена от страна на клиента заявка след попълване на специалната резервационна форма на сайта. Заявката се счита за изпълнена, след като клиентът е получил потвърждение от страна на онлайн резервационната система, в което се уточнява и пълната сума по направената резервация.

Цена и начин на плащане
Актуалните цени на редовните билети и тези с намаление са посочени на сайта. Всички плащания се извършват по електронен път с карта (VISA, MasterCard) чрез уебсайта, като разходите и комисионните по банковите преводи се заплащат изцяло от клиента.

Неустойки
Клиентът може да се откаже от заплатените услуги. В този случай платената сума се възстановява в срок до 14 дни, като разходите по връшането на платените усдуги са изцяло за сметка на клиента.