Мениджър на събития

Мениджър на събития

Мениджър на събития

Миглена Ангелова

Магистър журналистика и масова комуникация
Експерт по мениджмънт и връзки с общественоста
Изпълнителен директор на Zenith TV Productions

Контактна форма с мениджър на събития Миглена Ангелова