Официалните лого, флаг и собствена валута на Замъка