Директорът на Националния Исторически Музей професор Божидар Димитров с публикация за „Историческите основи на замъка в Равадиново през 1367 година”

Директорът на Националния Исторически Музей професор Божидар Димитров с публикация за „Историческите основи на замъка в Равадиново през 1367 година”.