Замъкът е удостоен с Национална награда за “Инвестиции в туризма”