Замъкът е удостоен с Национална награда за „Инвестиции в туризма“