Международната организация на лидерите в промяната на правилата туристическият бизнес SKAL INTERANTIONAL прие Замъка за пълноправен член на Game Changers

Международната организация на лидерите в промяната на правилата туристическият бизнес SKAL INTERANTIONAL прие Замъка за пълноправен член на Game Changers.