Начало на преписа на История славянобългарска в Параклиса на Замъка

Началото на преписа на „История славянобългарска“ бе дадено в параклиса на Замъка „Влюбен във вятъра“ от собственика му Георги Тумпалов.