Международният институт за изследване на влиянието на славянската култура по света SLAVORUM с публикация за Замъка като културно средище.

SLAVORUM_f

Международният институт за изследване на влиянието на славянската култура по света SLAVORUM  публикува статия, разглеждаща Замъка “Влюбен във вятъра” като значимо културно средище.