Дарението от Замък „Влюбен във вятъра“ вече е в Казахстан!На 18 август 2019 година пристигнаха в Казахстан даренията с книги с приказки от Замъка, преписи на „Клетвата на Левски“, “История Славнобългарская“ и части от народни носии. Град Павлодар и град Нурсултан (новото име на град Астана) имат вече изложени в своите Етнографски културни центрове книгите, които съхраняват и пазят българския дух. Собственикът на Замъка Георги Тумпалов, пренесе традицията за преписите, когато предаде и изпрати книгите на 15 юни 2019 година на представителя на Българската диаспора в Казахстан-г-жа Валентина Димитрова.Участие взеха и служителите на комплекса-Жана Манчева-уредник на параклиса в Замъка, д-р по история Румен Петков-уредник на арт-галерията и Мирослава Вълкова-административен специалист,които подариха исторически книги и части от традиционни семейни носии.

Атракционен комплекс Замък „Влюбен във вятъра“ продължава да бъде не само най-добрата туристическа дестинация, но и място, което винаги ще пази българското по целия свят.