Участие на Замъка в Международно изложение в Керкраде, Холандия