В Замъка поставиха кинетична склулптура, задвижвана от силата на вятъра.