Българин на ключова позиция в Международния туризъмС решение на Комитета по туризъм на Центъра за Икономическо Развитие на ОНД, управителят на Замъка „Влюбен във Вятъра“ Янко Кръстев е назначен за Посланик на Историческият Туризъм.

Припомняме, че ОНД (Общността на Независимите Държави) е регионална международна организация, имаща за цел да регулира сътрудничеството между страните, по-рано влизащи в състава на СССР. Състои се от 11 от 15-те държави от бившия Съветски съюз.

От 24 март 1994 г. са официално установени официалните връзки с Европейския съюз, особено в рамките на програмата TACIS и на организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), търговията и туризма.

Ключовата роля на замъка за родния туризъм отдавна надхвърли регионалните рамки и от години наред е сред водещите Европейски дестинации. Българският замък на Георги Тумпалов многократно е бил домакин на туристически форуми и на държавите от Черноморския регион.

Официалната церемония по встъпването в длъжност ще бъде след откриването на туристическият сезон и ще се състои в Замъка в присъствието на представители на държавите членки на Общността.

Тази ключова длъжност в толкова голям и значим за нас туристически пазар несъмнено ще допринесе за увеличаване на туристическия поток не само към родното Черноморие, но им към всички туристически обекти в България.