Добротата ще спаси света


За 2019 година Замък „Влюбен във вятъра“ успя да се включи в няколко благотворителни каузи Собственикът Георги Тумпалов и през 2019 година доказа с действията си,че добротата ще спаси света и зарадва с училищни материали и книги с българска и художествена литература над 100 ученици и две библиотеки в България и Германия.

Каузите,които осъществи екипа на Замък „Влюбен във вятъра“ за 2019 година са:
-изпратени пособия за училище на ученици в неравностойно положение в Правец,Етрополе,Ботевград,Враца,Аксаково;
– изпратени книги с литература и помагала по английски на библиотеките в село Строево и в град Лясковец;
-изпратени книги с приказки за българско училище в Ерфурт,Германия;
– активно участие в събирането на пластмасови капачки за МБАЛ Бургас.

Посланието,което Георги Тумпалов отправя е,че всеки има право да мечтае и да получи подкрепа в сбъдването на целите си.Обществото трябва да е готово да окаже тази подкрепа с действия,дори крачките да са малки. Замък „Влюбен във вятъра“,туристическа дестинация номер едно на България,ще остане и за 2020 не само пример за благотворителност,но и място за вдъхновяване и стремеж към нови цели и идеали.