Георги Тумпалов е Удостоен за Дизайнер N.3 в света от World’s Leading Designers