Конкурс – пропускателния режим на Туристически атракционен комплекс – Замъка, Равадиново

РЕНЕСАНС ЕООД

обявява конкурс за избор на фирма, желаеща да експлоатира, организира и контролира пропускателния режим на Туристически атракционен комплекс – Замъка, Равадиново
Всички фирми, за които представлява интерес сключването на договор с фирма Ренесанс ЕООД за срок от 1 година, могат да заявят своето желание, като изпратят на адреса на фирмата: 8146 село Равадиново, Атракционен комплекс Замъка или на info@zamaka.bg следните документи:
– Представяне на фирмата;
– Референции от клиенти – минимум 3 бр.;
– Разработена програма за работа и експлоатация на пропусквателния режим;
– Ценово предложение за наемна цена на месечна база за период от 01.06.2018 г. до 01.06.2019 г.
При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на телефон: 070080058
В представянето на фирмата-кандидат е препоръчително да бъде налична и следната информация:
– Собственици и мениджмънт на фирмата;
– Актуално състояние на фирмата
– Кратко описание на системата и организация на работа по организацията на пропуска на единичните туристи и туристическите групи.
– Списък на техническото оборудване (касови апарати, ПОС Терминални устройства, мобилни компютри за отчет на ваучерите от системите за групово пазаруване)
– Списък на персонала и ниво на езиковата подготовка. Предимство ще имат фирмите с рускоговорящ и английски говорящ персонал.
Срок за подаване на документи: 29.05.2018
Обявяване на избраната фирма: 30.05.2018
Начало на работата: 01.06.2018 година
След изтичане на крайния срок за подаване на документите ще се свържем с всички кандидати, за да потвърдим получаването на офертите.
След запознаването с подадените оферти ще бъде направена оценка и класиране на фирмата-кандидат. При необходимост ще поканим първите трима класирани на отделно интервю.
Всички получени предложения ще бъдат третирани като строго конфиденциалн regime of Tourist attraction complex – The Castle, Ravadinovo