Участие на Замъка в Международно изложение в Болоня, Италия