Асоциация на Европейските Замъци

Асоциация на Европейските Замъци

Създадени, като отбранителни съоръжения в миналото, днес замъците са крепост на историческото наследство, културните достижения и националното богатство на всеки един народ. Основната цел на Асоциацията е да обедини усилията на Европейските народи за запазване на европейската култура и християнски ценности.

В Асоциацията може да членува всяка организация, семейство или личност, които искат да се запази красотата на Света.

Ние знаем, че Замък „Влюбен във вятъра“ е една малка капка в световния океан от строителни и архитектурни постижения, но сме сигурни, че без нашата капка, океанът ще бъде по-малък.

Проектът е подкрепен от European Best Destinations-Брюксел, Световния туристически алианс-Пекин и Skal International Club-София.